Online számla adatszolgáltatás felkészülés

Jelen bejegyzésünkkel tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a CO3 rendszerében megkezdtük az online számla adatszolgáltatásra történő felkészülést. A törvényalkotó 2017. július 3-tól tette elérhetővé azt a felületet, ahol a számlázó szoftvereket készítő cégek regisztrálhatnak és a fejlesztéseket követően megkezdhetik a teszteléseket a NAV online számla fogadó rendszerével. A felkészülésre 1 év áll rendelkezésre. Azaz a tényleges online beküldés 2018. július 1-től történik. A beküldendő számlák körbe azok tartoznak, melyek ÁFA összege eléri, vagy meghaladja a 100.000 Forintot.

Terveink szerint az online beküldésre  az elsők között szeretnénk képessé tenni a CO3 Pénzügy modulját. Az elkészült fejlesztésről természetesen minden kedves ügyfelünket tájékoztatni fogjuk.

Az online számla adatszolgáltatás jogszabályi háttere

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31/B. § szerinti tételes belföldi összesítő jelentési kötelezettségre vonatkozó szabályozás tervezett módosítása a már korábban kihirdetett, 2017. július 1-jei hatályba lépési időpontról későbbre, 2018. július 1-jére módosult. Vagyis az tételes belföldi összesítő jelentési kötelezettséget eredményező, számlában szereplő áfa összeg egymillió forintos összeghatárának százezer forintra csökkentése, valamint ezzel összefüggésben a számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák adattartalmáról történő elektronikus adatszolgáltatás bevezetése későbbre tolódott.
A hatályba lépési időpont módosulásának jogszabályi háttere a következő. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 2016. évi LXVI. törvény) 161. §-a az Art. 31/B. §-át kiegészítette a (2a) bekezdéssel, mely szerint:
„(2a) Az általános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít.”

E mellett a 2016. évi LXVI. törvény 200. §-ának 15. pontja szövegcserés módosítással rendelkezett az Art. 31/B. § egyes bekezdéseiben említett egymillió forintos összeghatár százezer forintra történő csökkentéséről, és ugyanezen 200. § 16. pontja írta elő az Art. 31/B. § (2) bekezdésének módosítását arra vonatkozóan, hogy az értékesítési oldalon – az új (2a) bekezdésbeli, elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség szabályára figyelemmel – a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlákról történő, az áfa-bevallás részeként teljesítendő tételes belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettség továbbra is fennáll.

Mindezen változások hatályba lépésére a 2016. évi LXVI. törvény 262. § (7) bekezdése a 2017. július 1-jei időpontot határozta meg.

Comments are closed.