Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

A CO3 Kft. (Székhely: 2600 Vác, Szüret utca 19., Adószám: 23695566-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-151981, email: info@co3app.com, a továbbiakban “CO3”) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben CO3 ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit és a CO3 Alkalmazás (a továbbiakban: "Szolgáltatás") igénybe vevőit (a továbbiakban: "Ön"), az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Ön jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Ön jogosult a CO3-hoz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon.

1. Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?

A honlap használata és a Szolgáltatás igénybevétele során a CO3 az alábbi esetekben az alábbi adatokat gyűjti.

1.1 A weboldalunk látogatása során gyűjtött adatok

A CO3 weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóink viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményesség méréséhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programokat használjuk.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

IP címaz IP cím a statisztikák készítéséhez szükséges
cookie (süti)információs jelölő adatok, melyeket a lent említett programok a felhasználó számítógépén helyeznek el, amik segítségével statisztikai adatokat gyűjtenek és csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.

Az adatkezelés időtartama

Önnek lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan böngésző szoftverében letiltani, illetve a cookie-kat időről, időre törölni. Az adatkezelés időtartamáról és cookie kezelésről további információkat a Google Hirdetések oldalon olvashat.

A látogatói statisztikai adatokat készítő Google Analytics szolgáltatást ezen az oldalon tilthatja le.

1.2 A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Szolgáltatásunk nyújtásához szükséges regisztrációt a regisztrációs űrlap kitöltésével teheti meg.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

teljes néva hamis regisztrációk kiszűrését és a későbbi kapcsolattartás célját szolgálja. Ha például segítség kér tőlünk, akkor a nevén tudjuk szólítani.
e-mail címaz e-mail cím a CO3 és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót és a fiókjának elérési adatait. Az e-mail cím lesz a kezdeti felhasználójának felhasználó neve is. Ezt a felhasználót később törölheti és újat hozhat létre.
jelszóa felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. a jelszót magát nem, csak annak titkosított lenyomatát tároljuk
telefonszáma telefonszám a CO3 és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés időtartama

A CO3 a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli vagy a CO3 Általános Szerződési feltételek „6. Lemondás, megszűnés” pontjában leírtak bekövetkezéséig. A hozzájárulását az info@co3app.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, mely a szolgáltatás jellegéből fakadóan a a regisztrált előfizetői fiók törlését is jelenti.

1.3 A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap használatához kapcsolódó adatkezelés

Elektronikus kapcsolatfelvételre a honlapon keresztül van lehetőség, melynek során az űrlapon feltüntetett személyes adatait adhatja meg saját elhatározásából a CO3 részére.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

teljes néva későbbi kapcsolattartás célját szolgálja. Ha például információt kér tőlünk, akkor a nevén tudjuk szólítani.
e-mail címaz e-mail cím a CO3 és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk válaszunkat.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés időtartama

A CO3 a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@co3app.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

1.4 Ügyfélszolgálati űrlap használatához kapcsolódó adatkezelés

Az ügyfélszolgálatunk elérését a Szolgáltatás igénybe vevők számára elektronikus űrlap segítségével nyújtjuk. Ezen az űrlapon a segítségnyújtáshoz szükséges adatokat adhatja meg a részünkre, annak érdekében, hogy minél gyorsabban segítséget nyújthassunk a Szolgáltatásunk kapcsán.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

e-mail címaz e-mail cím a CO3 és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk segítségkérésével kapcsolatos válaszunkat.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés időtartama

A hiba bejelentő jegyeket az Ön és a CO3 közötti szerződéses jogviszony megszűnését követően 5 évig tároljuk. Ebben az esetben az adatkezelésünk jogalapja a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének (f) pontja alapján jogos érdekeink érvényesítése.

1.5 Partneri kapcsolatok kialakítása során történő adatkezelés

Az Ön adatait ajánlatadási fázisban történő kommunikáció folytatása, az üzleti kapcsolat kiépítési folyamatának elősegítése érdekében kezeljük.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

teljes névaz Ön neve alapján tudjuk, hogy kit keressünk és a nevén tudjuk szólítani.
e-mail címaz e-mail cím a CO3 és az Ön közötti elektronikus kapcsolattartás célját szolgálja
telefonszáma telefonszám a CO3 és az Ön közötti személyes kapcsolattartás célját szolgálja

Az adatkezelés időtartama

A CO3 a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@co3app.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

1.6 Partneri kapcsolatok fenntartásához kapcsolódó adatkezelés

Az Ön vagy az Ön által képviselt cég és a CO3 közötti szerződéses jogviszony megszűnése után az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

teljes névaz Ön neve alapján tudjuk, hogy kit keressünk és a nevén tudjuk szólítani.
titulusaz Ön beosztása.
e-mail címaz e-mail cím a CO3 és az Ön közötti elektronikus kapcsolattartás célját szolgálja
telefonszáma telefonszám a CO3 és az Ön közötti személyes kapcsolattartás célját szolgálja

Az adatkezelés időtartama

A CO3 a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@co3app.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

2. Mire és hogyan használjuk a kezelt az adatokat?

Szolgáltatásunk biztosítása.
A rendelkezésünkre álló információkat a Szolgáltatásunk rendelkezésre bocsátásához használjuk fel.

Biztonság, integritás és védelem elősegítése.
A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk, hogy ellenőrizzük a regisztrációkat és az aktivitásokat, fenntartsuk Szolgáltatásunk integritását, és elősegítsük a Szolgáltatásunkban nyújtott biztonságot.

Kommunikáció Önnel.
A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk fel, hogy kommunikáljunk Önnel a szolgáltatásunkkal kapcsolatosan és tájékoztassuk a szabályzatainkról és a felhasználási feltételeinkről. Az Ön adatait használjuk fel akkor is, amikor válaszolunk Önnek, ha hozzánk fordul segítségért.

3. Adatbiztonsági intézkedések

CO3 minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében.

4. Kik férhetnek hozzá a gyűjtött adatokhoz?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a CO3 munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a CO3 regisztrációval, felhasználói támogatással vagy szoftver fejlesztéssel foglalkozó munkatársai a segítségnyújtás, meglévő szoftver funkciók módosítása vagy új funkciók fejlesztése érdekében megismerhetik az Ön személyes adatait. Emellett például a CO3 számára rendszergazdai szolgáltatást nyújtó vállalkozás munkatársai szintén megismerhetik a személyes adatait, ha egy esetleges rendszerhiba elhárítása során arra elengedhetetlenül szükség van.

A CO3 csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára. Így például, amennyiben

  • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
  • a rendőrség megkeresi a CO3-t, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

5. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

A rendelkezésünkre álló adatokat a fent meghatározott módokon gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg:
az Ön önkéntes hozzájárulásának megfelelően, amelyet bármikor visszavonhat az info@co3app.com email címre küldött levelében;
a CO3 Általános Szerződési Feltételeinek eleget téve;
vagy amennyiben szükséges, hogy megfeleljünk a jogi kötelezettségeinknek.

6. Hogyan gyakorolhatja Ön a GDPR által biztosított jogait?

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Önnek joga van adatai eléréséhez, helyesbítéséhez, hordozásához és törléséhez.

A CO3 rendszere lehetővé teszi, hogy az eléréshez, helyesbítéshez és hordozáshoz kapcsolódó jogait bármikor, önállóan és kényelmesen gyakorolhassa. A fiókjában a Felhasználók és beállítások modul, Fiók beállítások oldalán Ön lekérdezheti az Ön regisztrációjával kapcsolatosan rendszerünkben tárolt adatokat. Ezeket az adatokat bármikor helyesbítheti. Ugyanezen felületen lehetősége van az adatait lementeni, hordozni.

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a CO3-tól a személyes adatainak a törlését, egyben fiókjának megszűntetését.

7. Adatmegőrzés, fiók felfüggesztése és törlése

Az adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön a szolgáltatásunkra előfizet. Előfizetés hiányában az adatok a fiók lejáratát követő 31. napon, az Ön kérése nélkül automatikusan törlődnek. Az Ön kifejezett írásos kérésére történő törlés esetén az adatok a kérést követő munkanapon törlődnek.

A CO3 rendszerének adatbiztonsága érdekében készített napi adatmentések köréből, adatai a fiók törlését követő 30 nap után automatikusan és visszavonhatatlanul törlődnek.

8. Hogyan reagálunk a hivatalos megkeresésekre, és hogyan előzzük meg a veszélyeket?

Az Ön információihoz hozzáférünk, megőrizzük, és megosztjuk őket a szabályozó hatóságokkal, a bűnüldöző és más szervekkel:
Jogszabályon alapuló kérelemre, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy jogszabályi kötelezettségünk a válaszadás. Jogszabályon alapuló kérelemre akkor is válaszolhatunk, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a válaszadást az adott joghatóság jogszabálya előírja, a válaszadás az adott joghatóság alá tartozó felhasználókat érinti, és megfelel a nemzetközileg elfogadott normáknak.

Ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy csalás, szolgáltatásunk jogosulatlan használata, feltételeink és szabályzataink megszegése vagy más káros vagy illegális tevékenység felderítésére, megelőzésére és megoldására van szükség; saját magunk (beleértve a jogainkat, tulajdonunkat vagy szolgáltatásainkat), az Ön vagy mások védelme érdekében, ideértve azt az esetet is, ha ez egy nyomozás vagy közigazgatási vizsgálat része.

9. Hogyan értesítjük Önt a jelen szabályzat változásairól?

CO3 fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Ön a Szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

A jelen szabályzat hatályos változatát ezen a weboldalon találja.

10. Hogyan tud kérdéseivel a CO3-hoz fordulni?

Ha a jelen szabályzattal kapcsolatban kérdései vannak, az alábbiakban leírt módon tud velünk kapcsolatba lépni.

Az Önnel kapcsolatos információkért felelős adatkezelő a CO3 Kft., akit levélben a következő címen érhet el:
CO3 Kft., 2600 Vác, Szüret utca 19.

Elektronikus kapcsolat felvételhez kattintson ide.

Jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi biztosánál vagy az Ön helye szerinti felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani.

11. Egyéb tudnivalók

Amennyiben Ön a Szolgáltatás igénybevételéhez vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adtakezelő jogosult Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ön e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe Szolgáltatást.

12. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2018. május 25.