4 újdonság, ami kényelmesebbé teszi a pénzügy modul használatát

Az elmúlt néhány hétben a Pénzügy, a Raktár és a Projekt modulokban történtek fejlesztések, funkció változások, bővítések, melyeket az alábbiakban foglalunk össze.

Pénzügy modul

1. Költség számlák másolása

Költség számlákat, státuszuktól függetlenül a “Számla másolás” nyomógomb segítségével lehet másolni, így könnyedén újabb számlát létrehozni. Ha ismétlődő, azonos áru szolgáltatás igénybevételéről szóló költség számlát másolunk, akkor elég csak a számla sorszámát megadni és már kész is a számla. A másolás során a számla költséghelye és a hozzá kapcsolt projekt is másolódik.

2. Tömeges státusz váltási lehetőség költség számlákon

Csak költség számlákra történő szűréskor az “RLB export” link előtt automatikusan megjelenik a “Tömeges státusz váltás” link. Rákattintva minden számla előtt megjelenik egy checkbox, illetve a lista tetején egy legördülő menü, amiből a kívánt státusz kiválasztható. Fizetett státusz választásakor egy további mező jelenik meg, ahol a fizetés dátuma állítható be. A kívánt számlák kijelölését követően az “Alkalmaz” gomb megnyomásának hatására a számlák státusza megváltozik a legördülő menüben kiválasztottra.

3. Részletes keresés új szűrési lehetőségei

Az új szűrési lehetőség, hogy számla státuszból nem csak egyet, hanem tetszőleges számút lehet kiválasztani. Így lehetőség nyílik például egyszerre lekérdezni a fizetett és részfizetett számlákat is. Ugyancsak lehetőség van költség kóddal nem rendelkező tételek szűrésére. Újdonság továbbá, hogy  külön lekérdezhetőek azok a költség számlák, amelyekhez tartozik vagy éppen nem tartozik csatolt számla kép.

4. Elektronikusan aláírt számlák automatikus elhelyezése a Dokumentumok között

A CO3 rendszerével évek óta lehet elektronikusan aláírt és hiteles időbélyegzővel ellátott, azaz a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő elektronikus számlát előállítani. Ezen számlák megőrzéséről a kiállítónak (is) kell gondoskodnia. Ezt felhasználóink úgy tehették meg, hogy a kiküldött számla képét – a PDF állományt – saját gépükre lementették. Újításunknak köszönhetően, maximális kényelmet nyújtva, az elektronikus számlák automatikusan eltárolásra kerülnek felhasználóink fiókjában. A számlákat a Dokumentum modulban találják meg és bármikor letölthetik, továbbíthatják, további másolatokat készíthetnek belőlük.

Raktár modul

Mozgatási bizonylatok jóváhagyása

A raktár modul Beállításai között bekapcsolható a “Raktárak közötti mozgatás jóváhagyással.” opció segítségével. Hatására a raktárközi Mozgatási bizonylaton megjelenik egy “Értesítendő felhasználó” legördülő lista, melyből az értesítésre és jóváhagyásra jogosult felhasználó jelölhető ki. A mozgatási bizonylat mentését követően a bizonylaton szereplő tételek kimozgatásra kerülnek a forrás raktárból, de azok az automatikusan létrejövő @Temporary nevű raktárba kerülnek bemozgatásra. Itt egészen addig várakoznak, amíg a kijelölt, vagy SuperAdmin jogosultsággal rendelkező felhasználó a mozgatási bizonylatot nem hagyja jóvá. A jóváhagyás a bizonylat megnyitását követően a “Jóváhagy” nyomógombbal történik. Ekkor a tételek az eredetileg kiválasztott cél raktárba kerülnek, a @Temporary technikai raktárból eltűnnek.

A funkció használatakor az értesítendő felhasználó automatikus email üzenetben értesítést kap a jóváhagyandó bizonylatról.

Projekt modul

Módosult az Éves és Időszakos eredmény kimutatás riport. A riportok alapját a projektek adatlapjára bevezetett “Teljesítési dátum” mező adja. Azaz a riportok kapcsán beállított időintervallum ezt a dátumot veszi figyelembe. Új jelentés típus a Jutalék számítás, mely a projekt adatlapján beállítható “Jutalék alap” és a projekt résztvevők számára egyedileg beállítható jutalék százalékok alkalmazásával nyújt segítséget a jutalék számításban.

Zárolás funkció

Újdonság a zárolás funkció, mely a Projektek – Beállítások – Pénzügyi zárolás oldalon aktiválható.

Az oldalon megadott dátumnál korábbi teljesítési dátummal rendelkező projektekhez számlák nem kapcsolhatók. A korábban kapcsolt számlák nem módosíthatók és nem törölhetők. A zárolás kihat a pénzügy modulra is, ugyanis ott sem lehet a zárolási időszak alá eső projektekhez számlákat kapcsolni, vagy már kapcsolt számlákat módosítani.

A SuperAdmin jogosultsággal rendelkező felhasználók a zárolás ellenére is bármit megtehetnek.

A zárolás kikapcsolását egyszerűen, a mező üresen hagyásával teheti meg.

Felhasználók – Biztonság

A felhasználók adatlapján beállítható egy engedélyezett IP cím, melyről a felhasználó a CO3 fiókot elérheti. Ezzel korlátozható, hogy a fiók a felhasználó számára bárhonnan elérhető legyen. Szeretnénk felhívni figyelmét azonban arra, hogy ez csak abban az esetben alkalmazható megfelelően, ha a felhasználó fix IP címről használja a rendszert. Ellenkező esetben IP cím váltáskor a felhasználó nem tud a rendszerbe belépni. (Erről természetesen képernyő üzenetet kap.)

Bugfix

  • Pénzügy modulban kisker eladás visszáruzásakor, ha visszáruzás közben hiba történt, szerkeszthetők maradtak a sorok
  • Infopult hír megjelenítés javítása
  • Felhasználó csoport tagság vesztés javítása, ha a felhasználó módosítja az alap adatait
  • Házipénztár pénztár zárási űrlap megjelenítési hiba javítása
  • Projekt beszélgetéseknél a hozzászólással egyidejűleg feltöltött file, a későbbi hozzászólásokhoz automatikusan átmozgott

Comments are closed.